Podcinka.pl
Wykonanie nowej izolacji poziomej w istniejących budynkach, zwłaszcza pomiędzy ścianą a ławą fundamentową, jest zabiegiem trudnym technicznie. Jednak wykonanie w sposób profesjonalny izolacji poziomej poprzez cięcie murów budynku zapewniaja 100% zabezpieczenia przed wilgocią kapilarną do końca jego trwałości technicznej. Bezpośredniu po wykonaniu usługi uzyskujemy trwałe i natychmiastowe odcięcie od wilgoci podciągającej kapilarnie bez zwględu na stan zawilgocenia budynku. Osuszanie murów metodą PRINZ nie ma negatywnego wpływu na statykę budynku.

Koszt wykonania nowej hydroizolacji pionowej obliczany jest na m² izolowanej powierzchniu muru bez względu na stopień zawilgocenia muru.

Dodatkowym atutem metody PRINZ jest szybkość i sprawność wykonywanej usługi. W domu jednorodzinnym o powierzchni 10x10 m i grubości ścian 50 cm położenie nowej izolacji poziomej (20 m²) trwa około 3-4 dni robocze.

Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu izolacji poziomych metodą podcinki w technologii PRINZ.
Wykonana z grubych, masywnych płyt polietylenowych izolacja pozioma odporna jest na uszkodzenia, związki chemiczne występujące w murach oraz korozję. Osuszanie murów metodą PRINZ całkowicie zapobiega podciąganiu wilgoci, bez względu na rodzaj materiału budowlanego z którego wykonane są ściany oraz stan zawilgocenia budynku. Osuszanie murów za pomocą technologii PRINZ nie ma wpływu na statykę budynku - tzw. "osiadanie". Dzięki precyzyjnie dobranej prędkości liniowej narzędzi tnących oraz wolnym posuwom cięcia, nie powstają drgania, które mogłyby powodować uszkodzenia. Cięcie metrowymi odcinkami oraz odpowiednie klinowanie budynku całkowicie zapobiega osiadaniu murów i nie powoduje pękania ścian. Z tych właśnie powodów wybór metody PRINZ zapewnia całkowite bezpieczeństwo dla każdej budowli. Powstające w wyniku prac ubytki w murze uzupełniane są wtłaczaną pod ciśnieniem 5 bar zaprawą. Zawarte w niej specjalistyczne środki pomocnicze powodują między innymi pęcznienie zaprawy przy zastyganiu.

W przeciwieństwie do konkurencyjnych metod osuszania, na technologię PRINZ nie mają wpływu takie czynniki jak zakłócenia elektromagnetyczne czy brak zasilania. Nie występuje również konieczność wykonywania późniejszych badań serwisowych czy pomiarów stanu zawilgocenia ścian.

Cena wykonania nowej hydroizolacji poziomej obliczana jest za m2; izolowanej powierzchni muru, bez względu na stopień zawilgocenia czy grubość muru. Koszt wykonania przez nas 1 m2 izolacji poziomej ścian metodą podcinki w technologii firmy PRINZ wynosi 800 zł netto. Cana zawiera koszt robocizny oraz materiałów.

Technologia PRINZ gwarantuje:
  • natychmiastowe odcięcie kapilarnego podciągania wody gruntowej, co w efekcie prowadzi do samoczynnego wyschnięcia murów (przy wyeliminowaniu innych przyczyn powstawania wilgoci i odpowiedniej wentylacji pomieszczeń)
  • minimalizację strat cieplnych
  • poprawę mikroklimatu budynku
  • wykluczenie regularnych remontów i napraw murów, tynków czy powłok malarskich.


Przebieg prac w metodzie osuszania PRINZ:

1. Ustalenie istniejących przewodów i innych przeszkód. Odkrycie spoiny roboczej w murze ceglanym.

2. Przecięcie muru ceglanego za pomocą pił łańcuchowych (ręcznych lub samojezdnych), odcinkami o długości ok. 1,0 m, w zależności od warunków budowlanych i statycznych. Przygotowanie podłoża szczeliny pod izolację.

3. Włożenie płyty wodoszczelnej wykonanej z czarnej folii polietylenowej HDPE o grubości 2mm, w taki sposób, aby wystawała z muru na grubość tynku. Odcinki płyt układane są na zakładkę o szerokości min. 10 cm. W miejscu łączenia folii wbijane są kliny, które dociskają oba arkusze.
4. Wbicie klinów odpowiedniej grubości w wyciętą szczelinę przy użyciu młotka (na folii). Kliny z tworzywa sztucznego wytrzymują obciążenie statyczne min. 500 kg/cm2. Odstęp między klinami maksymalnie 25cm na całym przekroju muru (szerokość jednego rzędu klinów 132 mm).

5. Zamknięcie szczeliny zaprawą ze wszystkich stron z pozostawieniem otworów pomiędzy każdym rzędem klinów, do ostatecznego wypełnienia szczeliny. Wtłoczenie pod ciśnieniem 5 bar zaprawy twardniejącej bezskurczowo i odpornej na siarczany. Środki pomocnicze stosowane w zaprawie powodują jej lekkie pęcznienie przy zastyganiu oraz zwiększają jej płynność przy wtłaczaniu, co prowadzi do łatwiejszego wypełnienia wszelkich ubytków w murze.

Skuteczność hydroizolacji budynków zależy nie tylko od fachowego wykonania prac, ale również od jakości materiałów izolacyjnych.
Do wykonywanych izolacji pozionych używamy wyłącznie oryginalne produkty firmy PRINZ. Doskonałej jakości płyty izolacyjne z folii polietylenowej HDPE nie ulegające degradacji, kliny zapobiegające osiadaniu podciętego budynku i dodatki do betonu powodujące zastyganie bezskurczowe.


Schemat wykonywania izolacji PRINZ:

Porównanie metod zakładania nowych izolacji poziomych:

FIRMA PARTNERSKA :

KONTAKT

Firma Remontowo-Budowlana Ryszard Socha
Adres: ul. Jodłowa 6, 58-200 Dzierżoniów
Telefon: +48 606 123 155
E-mail: ryszard@podcinka.pl