Podcinka.pl
Metoda osuszania kondensacyjnego polega na odbieraniu wilgoci z powietrza przez schładzanie go poniżej punktu rosy co powoduje kondensację czyli skraplanie wilgoci.

Do osuszania kondensacyjnego służą kondensacyjne osuszacze powietrza, których głównymi elementami są wentylator, sprężarka, wymienniki ciepła (skraplacz i parownik). Wentylator wymusza przepływ wilgotnego powietrza przez wymienniki ciepła. Temperatura parownika jest niższa niż temperatura punktu rosy powodując kondensację pary wodnej zawartej w powietrzu, na jego ściankach. Skroplona woda gromadzona jest w zbiorniku osuszacza. Po przejściu przez parownik ochłodzone i osuszone powietrze przepływa przez skraplacz, gdzie zostaje ogrzane co powoduje dodatkowy spadek wartości wilgotności względnej. Ze skraplacza suche powietrze trafia z powrotem do pomieszczenia, z którego zostało zassane.
Temperatura powietrza wypływającego z osuszacza jest o kilka stopni wyższa od temperatury powietrza zassanego. Wzrost temperatury powietrza powoduje szybsze odparowywanie wody np. z mokrych ścian, co przyśpiesza ich wysychanie. Z upływem czasu pracy urządzenia w zamkniętym pomieszczeniu, ilość wody zawartej w powietrzu zostaje skutecznie zmniejszona.

Wydajność osuszaczy kondensacyjnych uzależniona jest od temperatury i wilgotności. Jest ona największa przy wyższych wartościach temperatury i wilgotności względnej. W związku z tym, obniżenie zawartości wody w powietrzu powoduje spadek wydajności urządzenia. Specyfika tych urządzeń powoduje, że nie jest możliwe ich wykorzystanie w temperaturach niższych niż 3 ºC.

Osuszanie kondensacyjne jest zdecydowanie bardziej efektywne i ekonomiczne od osuszania przez ogrzewanie i wentylację, przede wszystkim dzięki wyeliminowaniu wymiany powietrza zawartego wewnątrz pomieszczenia.

Osuszanie kondensacyjne sprawdza się:
  • podczas prowadzenia prac remontowo-budowlanych w pomieszczeniach
  • do osuszania zalanych, zawilgoconych pomieszczeń.
Oferujemy usługę wynajmu profesjonalnego, wydajnego osuszacza powietrza REGWIL AMB 35

Wydajność: do 34 l/dobę (w zależności od wilgotności i temperatury powietrza)

Przepływ powietrza: 500 m3/h

Pojemność zbiornika wody: 10 l

Pobór mocy: 600 W

Zasilanie: 230 V

Zakres działania: temperatura 3 - 35 ºC

Wymiary - 875 X 585 X 520 mm

Cena wynajmu do uzgodnienia.
FIRMA PARTNERSKA :

KONTAKT

Firma Remontowo-Budowlana Ryszard Socha
Adres: ul. Jodłowa 6, 58-200 Dzierżoniów
Telefon: +48 606 123 155
E-mail: ryszard@podcinka.pl