Podcinka czy iniekcja?

podcinka

Skuteczność izolacji przeciwwilgociowej wykonywanej metodą iniekcji uzależniona jest od wielu czynników. W zależności od stopnia zasolenia muru należy właściwie dobrać rozstaw otworów iniekcyjnych. Stwierdzono bowiem, że zasolenie murów wpływa na zmniejszenie promienia penetracji iniekcji. Duży wpływ na skuteczność izolacji przeciwwilgociowej wykonywanej metodą iniekcji ma odpowiednie dobranie środka iniekcyjnego i jego jakość.
Niewłaściwe wykonanie iniekcji skutkować będzie szybkim nawrotem wilgoci i koniecznością ponownego wykonania kosztownych prac remontowych.

Izolacja pozioma metodą podcinki w technologii austryjackiej firmy PRINZ wykonywana jest z wykorzystaniem płyt polietylenowych HDPE o grubości 2mm zapewniających odpowiednią odporność mechaniczną i chemiczną oraz klinów zapobiegających osiadaniu podciętego budynku (wytrzymują obciążenie statyczne min. 500kg/cm2). Ubytki w murze po cięciu wypełniane są wtłaczaną mechanicznie zaprawą cementową zawierającą środki pomocnicze zapewniające jej lekkie pęcznienie przy zastyganiu oraz zwiększają jej płynność przy wtłaczaniu, co prowadzi do łatwiejszego wypełnienia szczelin. Profesjonalne wykonanie usługi to 100% gwarancja na zabezpieczenie budynku przed wilgocią kapilarną, do końca jego trwałości technicznej.

Nasza firma wykonywała wielokrotnie izolacje poziomą metodą podcinki w budynkach, w których wcześniej wykonywana była izolacja przeciwwilgociowa metodą iniekcji. Po upływie kilku lat nastąpił nawrót kapilarnego podciągania wody gruntowej, co w efekcie prowadzi do ponownego zawilgocenia murów.

podcinka

podcinka

Galeria

zdjęcia z podcinki zdjęcia z podcinki zdjęcia z podcinki

Zobacz również

www.osuszanie-budynkow.eu

Kontakt:

Firma Remontowo-Budowlana Ryszard Socha

Adres:ul. Jodłowa 6, 58-200 Dzierżoniów
Telefon: +48 606 123 155
E-mail: ryszard@socha.biz.pl