Przebieg prac w metodzie osuszania PRINZ

podcinka 1. Ustalenie istniejących przewodów i innych przeszkód. Odkrycie spoiny roboczej w murze ceglanym.

podcinka
2. Przecięcie muru ceglanego za pomocą pił łańcuchowych (ręcznych lub samojezdnych), odcinkami o długości ok. 1,0 m, w zależności od warunków budowlanych i statycznych. Przygotowanie podłoża szczeliny pod izolację.

podcinka
3. Włożenie płyty wodoszczelnej wykonanej z czarnej folii polietylenowej HDPE o grubości 2mm, w taki sposób, aby wystawała z muru na grubość tynku. Odcinki płyt układane są na zakładkę o szerokości min. 10 cm. W miejscu łączenia folii wbijane są kliny, które dociskają oba arkusze.

podcinka
4. Wbicie klinów odpowiedniej grubości w wyciętą szczelinę przy użyciu młotka (na folii). Kliny z tworzywa sztucznego wytrzymują obciążenie statyczne min. 500 kg/cm2. Odstęp między klinami maksymalnie 25cm na całym przekroju muru (szerokość jednego rzędu klinów 132 mm).

podcinka
5. Zamknięcie szczeliny zaprawą ze wszystkich stron z pozostawieniem otworów pomiędzy każdym rzędem klinów, do ostatecznego wypełnienia szczeliny. Wtłoczenie pod ciśnieniem 5 bar zaprawy twardniejącej bezskurczowo i odpornej na siarczany. Środki pomocnicze stosowane w zaprawie powodują jej lekkie pęcznienie przy zastyganiu oraz zwiększają jej płynność przy wtłaczaniu, co prowadzi do łatwiejszego wypełnienia wszelkich ubytków w murze.

materiały do podcinki
Skuteczność hydroizolacji budynków zależy nie tylko od fachowego wykonania prac, ale również od jakości materiałów izolacyjnych.
Do wykonywanych izolacji pozionych używamy wyłącznie oryginalne produkty firmy PRINZ. Doskonałej jakości płyty izolacyjne z folii polietylenowej HDPE nie ulegające degradacji, kliny zapobiegające osiadaniu podciętego budynku i dodatki do betonu powodujące zastyganie bezskurczowe.

schemat izolacji

Schemat wykonywania izolacji PRINZ

Galeria

zdjęcia z podcinki zdjęcia z podcinki zdjęcia z podcinki

Zobacz również

www.osuszanie-budynkow.eu

Kontakt:

Firma Remontowo-Budowlana Ryszard Socha

Adres:ul. Jodłowa 6, 58-200 Dzierżoniów
Telefon: +48 606 123 155
E-mail: ryszard@socha.biz.pl