Niszczące działanie wody

podcinka

Wilgoć w murach jest bardzo niekorzystnym i niebezpiecznym zjawiskiem, które może wyrządzić nieodwracalne szkody:
  • wilgotne mury przemarzają i tracą swoją izolacyjność termiczną
  • na zawilgoconej ścianie rozwijają się grzyby i pleśnie, powstają wykwity
  • na przemarzniętej, zawilgoconej ścianie po pewnym czasie łuszczy się tynk i zaczyna odpadać
  • w wilgotnych murach zachodzą procesy chemiczne obniżające wytrzymałość ścian
  • na skutek kapilarnego podciągania wody wilgoć ze ścian piwnic może podnosić się w wyższe partie budynku
  • wiosną i jesienią, w okresie intensywnych opadów, zalegająca w warstwach gruntu woda opadowa przesącza się przez nieszczelne ściany fundamentowe, zalewając piwnice.

Planując remont domu, koniecznie trzeba zatroszczyć się o właściwe zabezpieczenie fundamentów przed niszczącym działaniem wody. Przebudowa lub rozbudowa jest doskonałą okazją aby naprawić istniejącą albo wykonać nową izolację przeciwwilgociową:
  • pionową, wykonaną od zewnętrznej strony na całej powierzchni ścian fundamentowych,
  • poziomą, wykonaną na styku ławy i ściany fundamentowej lub na styku ściany fundamentowej i ściany parteru.

Właściwie wykonana pozioma izolacja przeciwwilgociowa wykonana metodą podcinki zapewnia natychmiastowe odcięcie kapilarnego podciągania wody gruntowej. Izolacja pozioma zabezpieczając przed wilgocią zapewnia bezpieczeństwo i komfort użytkowania domu przez wiele lat.

Galeria

zdjęcia z podcinki zdjęcia z podcinki zdjęcia z podcinki

Zobacz również

www.osuszanie-budynkow.eu

Kontakt:

Firma Remontowo-Budowlana Ryszard Socha

Adres:ul. Jodłowa 6, 58-200 Dzierżoniów
Telefon: +48 606 123 155
E-mail: ryszard@socha.biz.pl